Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zonta clubs zich aan het motto: “bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes”.

Zonta club Zwolle

Zonta Club Zwolle is opgericht in 1984. Nu bestaat onze club uit 17 leden uit velerlei beroepsgroepen, achtergronden en leeftijden. We ontmoeten elkaar iedere vierde dinsdag van de maand. De avond begint met een gezellig diner, waarna we kort vergaderen. Na de pauze is er een activiteit of een inspirerende spreekster/spreker die soms gekoppeld is aan één van onze fundraisingprojecten. Andere terugkerende activiteiten van de club zijn onze zomerbijeenkomst, diesviering, kerstdiner en nieuwjaarsborrel. Verder deden we nog allerlei andere gezamenlijke activiteiten zoals een roeiclinic, bezoeken van ons goede doel in India en Tanzania, theater- en museumbezoek, een kookclinic, weekendjes weg en het bijwonen van de Zonta areadag en conferentie.

We organiseerden activiteiten zoals een White Dinner, concerten, wijnproeverij en filmmiddag voor het fundraising van onze goede doelen. Jaarlijks zetten wij ons binnen de stad actief in voor de wereldwijde campagne Orange the World, om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen. Goede doelen waar wij onze fundraisingsprojecten voor hebben gedaan, waren onder andere Microkrediet voor Moeders India, Moedige ouders Elburg, The Zonta Foundation for Women, de stichting Single Super MOM en de verpleegkundige opleiding in Tanzania.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In 2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.

Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.

Zonta clubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een bestuur bestaand uit democratisch door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN).

Build a better world for women and girls